Laman blog yang memaparkan isu semasa dan aktiviti terkini Ranger River SMK Paka berkaitan masa depan sungai Paka khusus dan sungai di Malaysia amnya.

Isu Pencemaran di Malaysia

>> Thursday, 21 April 2011

Pencemaran sungai merupakan suatu isu yang amat mendesak dan memerlukan usaha
holistik daripada pelbagai pihak ke arah penyelesaiannya. Kualiti air sungai-sungai di
Malaysia semakin terancam dengan pencemaran. Pada umumnya, setiap sungai di negara
ini dikategorikan kepada lima kelas iaitu;
· Kelas 1- airnya boleh terus diminum tanpa rawatan
· Kelas 2 – airnya memerlukan rawatan biasa
· Kelas 3 – air nampak bersih, tidak berbau, tetapi kualitinya tercemar dan orang
ramai tidak boleh berenang tetapi boleh berkelah di tebing
· Kelas 4 – tercemar*
· Kelas 5 – hampir mati*
*Bagi Kelas 4 dan 5, keadaan air antara lain berbau busuk dan berwarna hitam.
Senario semasa di Malaysia menunjukkan, bilangan sungai yang berada dalam
kategori Kelas 1 dan Kelas 2 semakin berkurangan tetapi yang dikategorikan dalam Kelas
4 dan Kelas 5 semakin meningkat. Perkembangan ini memang dijangka selaras dengan
pembangunan pesat yang dialami oleh negara selain mentaliti masyarakat yang masih
rendah dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar.
Pada tahun 2007 pula, Sebanyak 16 batang sungai di negara ini dikategorikan
sebagai tercemar dan ‘hampir mati’. Lokasi kebanyakan sungai tersebut sungai tersebut
berada di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Kos bagi memulihkan setiap
batang sungai tersebut dianggar memerlukan kos antara RM100 juta hingga RM400juta
bergantung kepada panjang sungai tersebut, bentuk pencemarannya dan aspek pemulihan
yang hendak dijalankan (Utusan Malaysia, 4 Februari 2007)

PUNCA DAN IMPAK PENCEMARAN SUNGAI
Punca pencemaran sungai atau secara khususnya air terbahagi kepada dua iaitu punca
tertunjuk dan punca tak tertunjuk. Punca tertunjuk merujuk kepada sumber yang boleh
ditentukan puncanya dan dikenalpasti lokasinya iaitu dengan mengesan dari mana bahan
pencemar berpunca misalnya efluen dari kilang dan sisa haiwan dari kandang ternakan.
Punca tak tertunjuk merupakan punca pencemaran yang tidak jelas dan tidak boleh
ditentukan puncanya secara tepat seperti pencemaran dari kawasan bandar, kawasan
pertanian dan kawasan pembalakan.
Di Malaysia, terdapat dua punca utama bahan pencemar sungai, iaitu, aktiviti
pembangunan tanah serta sumber asli dan pembuangan sisa-sisa ke dalam air. Aktiviti
pembangunan tanah dan sumber asli melibatkan pembukaan kawasan penempatan dan
pertanian baru, pembalakan, pembinaan infrastruktur fizikal seperti jalan raya,
pembangunan bandar dan pembinaan projek-projek fizikal seperti perumahan dan
perindustrian. Semua aktiviti ini menimbulkan masalah hakisan tanah yang mencemar air
sungai dari segi kandungan bahan terampai, warna, kekeruhan, bahan organik dan
masalah pemendapan sungai.
Aktiviti pertanian juga merupakan antara punca utama pencemaran sungai
terutama jika dijalankan di kawasan tanah tinggi. Air hujan yang mengalir dari kawasan
pertanian mengakibatkan hakisan dan meningkatkan kandungan zarah terampai dalam air
sungai. Selain itu bahan kimia yang terdapat dalam racun rumpai, racun serangga, racun
herba serta baja kimia turut mencemar air sungai. Aktiviti pertlombongan juga
merupakan punca pencemaran air sungai kerana air dari kawasan perlombongan
mengandungi kandungan zarah terampai dan bahan logam yang ada kaitan dengan
mineral yang dilombong yang membahayakan kesihatan pengguna. Buangan sisa kotoran
daripada kawasan perindustrian, perbandaran, perumahan, perniagaan dan kilang turut
mencemarkan air sungai.
Dapat dirumuskan, tiga punca utama pencemar sungai di Malaysia ialah buangan
industri terutama industri berasaskan pertanian dan pembuatan, aktiviti penternakan dan
buangan domestik. 

Sumber: http://muhamadnfaizal.blogspot.com/2008/10/isu-pencemaran-sungai-di-malaysia.html

Read more...

PUISI : SUNGAI

>> Wednesday, 13 April 2011

SUNGAI
sungai
airmu mengalir dengan deras dan jernih
tak ada noda yang mengotori dari hari kehari

kau tempat kami mencuci
tempat kami bermain
mencari ikan kesana kemari
dengan senang hati

sungai
dirimu panjang membentang tempat kami berenang
bersama ikan ikan

sungai banyak sekali budimu
kami akan menjagamu oh sungai..

by : lii unsa baroro

Read more...

Animasi Jangan Mencemar Sungai

>> Wednesday, 6 April 2011

Read more...

  © Free Blogger Templates Wild Birds by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP